NI

Begreppsmodell > Socialtjänst

Begrepp - Socialtjänstpersonal

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Person som i sitt yrke utför socialtjänst på uppdrag av en organisation. Socialtjänstpersonal kan utgöras av en person som arbetar med myndighetsutövning, till exempel en handläggare som utreder och beslutar om behov av insatser eller en person som utför de insatser som en brukare har fått beviljade. Exempel på det sistnämnda är någon som förestår en verksamhet (ibland kallad föreståndare) på ett HVB-hem, en personlig assistent eller boendestödjare.

Exemplen handläggare och föreståndare pekas särskilt ut som personer som det ska dokumenteras om i tillämpliga fall.

Relationer
Namn Början Slut
 har uppdrag för : Association
 Organisation (inom socialtjänst)
 Socialtjänstpersonal
 antar rollen : Association
 Socialtjänstpersonal
 Person

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Vård- och omsorgspersonal
Motsvaras i informationsmodellen Text Socialtjänstpersonal

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI