NI

Begreppsmodell > Socialtjänst

Begrepp - Observerat tillstånd (inom socialtjänst)

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Tillstånd som uppmärksammats av socialtjänstpersonal, brukare eller någon som är relaterad till brukaren. Med observerat tillstånd innefattas här även resultatet av bedömningar som socialtjänstpersonal gör.

Bedömningen av det observerade tillståndet dokumenteras i form av exempelvis beskrivna tillstånd samt klassificering av dessa.

Relationer
Namn Början Slut
 är ett : Association
 Observerat tillstånd (inom socialtjänst)
 Tillstånd (inom socialtjänst)

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Observerat tillstånd (inom vård och omsorg)
Motsvaras i informationsmodellen Text Observation med attributet status satt till ”observerad förekomst” samt attributet värde och vid behov attributet typ

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI