NI

Informationsmodell > Socialtjänst

Klass - Resurs

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen resurs håller information om något som kan tas i anspråk för eller krävs för genomförande av aktiviteter eller processer inom socialtjänst och som inte avser personer eller organisationer. Exempel som särskilt pekas ut som resurser som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är pengar som betalas ut till brukaren.

Notera att trots att en resurs används i en aktivitet eller process kan en instans av resursklassen ha ett deltagande kopplat till andra uppgifter i personakt. Aktiviteten uttrycks då implicit.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
typ 0..1 CD_CV

Kod för typ av resurs som avses i de fall detta inte framgår av attributet värde. Exempel som särskilt pekas ut som resurs som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är pengar som betalas ut till brukaren.

värde 0..1 MO

Angivelse av värdet för det som anges i attributet typ. Exempelvis: värdet "tusen kronor".

Relationer
Namn Början Slut
 har : Association
 Resurs
 Deltagande

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Resurs
Koncept Text Resurs (inom socialtjänst)

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Socialtjänst Diagram
NI