NI

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Begrepp - Organisation (inom hälso- och sjukvård)

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Organisation som beslutar om, har ansvar för och/eller utför aktiviteter inom hälso- och sjukvård. Exempel som särskilt pekas ut som organisationer inom hälso- och sjukvård som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är vårdenhet och vårdgivare.

Relationer
Namn Början Slut
 är en : Association
 Vårdgivare
 Organisation (inom hälso- och sjukvård)
 är en : Association
 Vårdenhet
 Organisation (inom hälso- och sjukvård)
 har uppdrag för : Association
 Hälso- och sjukvårdspersonal
 Organisation (inom hälso- och sjukvård)
 är en : Association
 Organisation
 Organisation (inom hälso- och sjukvård)
 ansvarar för : Association
 Organisation (inom hälso- och sjukvård)
 Patientjournal

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Organisation (inom vård och omsorg)
Motsvaras i informationsmodellen Text Organisation

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI