NI

Informationsmodell > Vård och omsorg

Klass - Annan person

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen annan person håller information om person som på något sätt är relaterad till vård- och omsorgstagaren men som inte är vård- och omsorgstagaren eller vård- och omsorgspersonal. Exempel på annan person är anhörig, närstående eller företrädare.

Det finns även möjlighet att dokumentera icke identifierade eller namngivna personer i patientens eller brukarens omgivning genom att utelämna relationen till klassen person.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
typ 1 CD_CV

Kod för den typ av annan person som avses.

beskrivning 0..1 ST

Textuell beskrivning av annan persons roll.

Används som komplement till attributet typ i de fall en ytterligare textuell beskrivning krävs.

Relationer
Namn Början Slut
 antar rollen : Association
 Person
 Annan person
 har uppdrag för : Association
 Annan person
 Organisation
 kan behöva dokumenteras om : Association
 Annan person
 Kommunikationssätt
  : Generalization
 Roll
 Annan person

Taggade värden
Namn Typ Värde
Koncept Text Anhörig, Annan person, Företrädare och Närstående

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI