NI

Begreppsmodell > Socialtjänst

Begrepp - Tillstånd (inom socialtjänst)

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Tillstånd hos brukaren som hanteras inom socialtjänst. Tillstånd kan delas upp i observerat tillstånd och måltillstånd. Exempel på tillstånd inom socialtjänst är funktionstillstånd.

Relationer
Namn Början Slut
 är ett : Association
 Observerat tillstånd (inom socialtjänst)
 Tillstånd (inom socialtjänst)
 är ett : Association
 Måltillstånd (inom socialtjänst)
 Tillstånd (inom socialtjänst)
 kan påverka : Association
 Omgivningsfaktorer
 Tillstånd (inom socialtjänst)
 avser : Association
 Aktualisering
 Tillstånd (inom socialtjänst)
 dokumenteras som : Association
 Tillstånd (inom socialtjänst)
 Uppgift i personakt

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Tillstånd (inom vård och omsorg)
Motsvaras i informationsmodellen Text Observation med attributet status satt till "känd förekomst" eller" mål", attributet värde och vid behov attributet typ

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI