NI

Begreppsmodell > Socialtjänst

Begrepp - Aktivitet (inom socialtjänst)

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Något som kan utföras av någon eller något inom socialtjänst och som är inriktat på visst resultat. Inom socialtjänst förekommer exempelvis följande typer av aktiviteter: utredning, genomförande av individuellt inriktade insatser och uppföljning. Aktiviteter kan vara exempelvis pågående, utförda, önskade eller planerade.

Exempel som särskilt pekas ut som aktiviteter som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är matdistribution.

 

Insats och åtgärd används för det övergripande begrepp som beskrivningen avser – inom hela fackområdet vård och omsorg, i olika sammanhang och även i lagtexter. Det finns ingen klar skillnad i betydelse mellan insats och åtgärd i någon av lagtexterna och inte heller i allmänspråket.

 

Observera att insats även används inom socialtjänsten i stället för det längre individuellt inriktad insats, se anmärkningen till individuellt inriktad insats.

Relationer
Namn Början Slut
 består av : Association
 Individuellt inriktad insats
 Aktivitet (inom socialtjänst)
 används i : Association
 Resurs (inom socialtjänst)
 Aktivitet (inom socialtjänst)
 dokumenteras som : Association
 Aktivitet (inom socialtjänst)
 Uppgift i personakt

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Aktivitet (inom vård och omsorg)
Motsvaras i informationsmodellen Text Aktivitet

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI