NI

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Begrepp - Vårdbegäran från tredje part

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Vårdbegäran från annan part än patient, företrädare för patient eller hälso- och sjukvårdspersonal som initierar den individanpassade vårdprocessen.  

 

Exempel är vårdbegäran framställd av Polisen enlig lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB). Ett annat exempel är samtal till 112 från annan person än patient eller företrädare för patient.

 

Ytterligare exempel är Rättsmedicinalverkets begäran och överföring av undersökt person till psykiatrisk tvångsvård eller annan vård i stället för häkte enligt 8 § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning.

 

Även hälso- och sjukvården kan i undantagsfall ses som tredje part och initiera den individanpassade vårdprocessen genom att t.ex. vårda en medvetslös person där ingen formell vårdbegäran har framställts.

Relationer
Namn Början Slut
 uttrycks i : Association
 Kontaktorsak
 Vårdbegäran från tredje part
 är en : Association
 Vårdbegäran från tredje part
 Vårdbegäran
 initierar : Association
 Vårdbegäran från tredje part
 Individanpassad vårdprocess

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Saknas
Motsvaras i informationsmodellen Text Saknas

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI