NI

Informationsmodell > Vård och omsorg

Klass - Uppgift i patientjournal eller personakt

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen uppgift i patientjournal eller personakt håller information om uppgifter som dokumenteras om en vård- och omsorgstagare i en patientjournal eller i en personakt. Exempel är olika observerade tillstånd, bedömda problem eller planerade eller utförda aktiviteter.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
dokumentationstidpunkt 1 TS

Angivelse av den tidpunkt vid vilken uppgiften lagrats.

Relationer
Namn Början Slut
 avser : Association
 Samband
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 innehåller : Association
 Dokument
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 har : Association
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 Deltagande
 avser : Association
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 Vård- och omsorgsinitiering
 har : Association
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 Samband
 avser : Association
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 Vård- och omsorgstagare
 dokumenteras inom : Association
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 Individanpassad process  
 avser : Association
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 Vård- och omsorgstagare
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 Aktivitet
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 Observation
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 Vård- och omsorgsinitiering
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 Vård- och omsorgsplan
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 Beslut
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 Dokument
  : Beroende
 Tillämpad modell
 Uppgift i patientjournal eller personakt

Taggade värden
Namn Typ Värde
Koncept Text Uppgift i patientjournal eller personakt

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI