NI

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Begrepp - Individuell plan (inom hälso- och sjukvård)

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Plan inom hälso- och sjukvård som beskriver planerade aktiviteter för en enskild patient relaterat till ett specifikt måltillstånd. Planer kan vara mer eller mindre omfattande, såsom en plan för all vård som utförs för en patient vid ett vårdtillfälle eller en plan för just rehabiliteringen för patienten under samma vårdtillfälle. En plan kan också avse patientens behandling med flera läkemedel eller plan för hur ett enskilt läkemedel ska tas vid olika administreringstillfällen. Det finns olika benämningar för planer inom hälso- och sjukvård beroende på i vilket sammanhang planen upprättas.

I vissa fall behöver planeringen göras i samarbete med flera aktörer. Ett exempel på en plan som upprättas av aktörer inom både hälso- och sjukvård och socialtjänst är samordnad individuell plan. Benämningen vårdplan används ofta om planer som endast avser insatser från hälso- och sjukvård. Observera att termposterna om planer i Socialstyrelsens termbank som relaterar till detta begrepp kan komma att ses över.

Relationer
Namn Början Slut
 syftar till att uppnå : Association
 Måltillstånd (inom hälso- och sjukvård)
 Individuell plan (inom hälso- och sjukvård)
 innehåller : Association
 Individuell plan (inom hälso- och sjukvård)
 Planerad aktivitet
 dokumenteras som : Association
 Individuell plan (inom hälso- och sjukvård)
 Uppgift i patientjournal

Taggade värden
Namn Typ Värde
Motsvaras i informationsmodellen Text Individuell plan, klassen Samband där attributet typ är satt till ”består av”, klassen Aktivitet med attributet status satt till ”planerad” och klassen Observation med attributet typ, attributet status satt till ”mål” och attributet värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Vård- och omsorgsplan

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI