NI

Informationsmodell > Socialtjänst

Klass - Uppgift i personakt

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen uppgift i personakt håller information om uppgifter som dokumenteras i personakten. Exempel är uppgift om olika bedömningar, uppfattningar av behov, mål och beslut.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
dokumentationstidpunkt 1 TS

Angivelse av den tidpunkt vid vilken uppgiften lagrats.

Relationer
Namn Början Slut
 avser : Association
 Brukare
 Uppgift i personakt
 innehåller : Association
 Dokument
 Uppgift i personakt
 avser : Association
 Uppgift i personakt
 Aktualisering
 har : Association
 Uppgift i personakt
 Deltagande
 avser : Association
 Uppgift i personakt
 Samband
 har : Association
 Uppgift i personakt
 Samband
 dokumenteras inom : Association
 Uppgift i personakt
 Individanpassad process i socialtjänst
 avser : Association
 Uppgift i personakt
 Brukare
  : Generalization
 Uppgift i personakt
 Observation
  : Generalization
 Uppgift i personakt
 Aktivitet
  : Generalization
 Uppgift i personakt
 Aktualisering
  : Generalization
 Uppgift i personakt
 Individuell plan
  : Generalization
 Uppgift i personakt
 Aktivitet
  : Generalization
 Uppgift i personakt
 Beslut
  : Generalization
 Uppgift i personakt
 Dokument
  : Beroende
 Tillämpad modell
 Uppgift i personakt

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Uppgift i patientjournal eller personakt
Koncept Text Uppgift i personakt, Personakt

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Socialtjänst Diagram
NI