NI

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Begrepp - Ordination

Egenskaper
Namn Värde

Relationer
Namn Början Slut
 är ett : Association
 Ordination
 Beslut (inom hälso- och sjukvård)
 avser påverka eller utreda : Association
 Ordination
 Hälsotillstånd
 avser : Association
 Ordination
 Planerad aktivitet

Taggade värden
Namn Typ Värde
Motsvaras i informationsmodellen Text Beslut
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Saknas
Socialstyrelsens termbank Text Ordination i Socialstyrelsens termbank
beslut av behörig hälso- och sjukvårdspersonal som är avsett att påverka en patients hälsotillstånd genom en hälso- och sjukvårdsåtgärd
Anmärkning: En ordination kan förutom läkemedelsbehandling avse exempelvis specialkost eller fysisk aktivitet.

Den person som ordinerar benämns ordinatör.

För en tydlig fackspråklig kommunikation bör termen ordination inte användas synonymt med ordinerad hälso- och sjukvårdsåtgärd.

Se även Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. Observera dock att föreskriftens definition är något modifierad för att passa in i sin kontext.

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI