NI

Vy annan person

Klass - Anhörig

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Exempel på anhöriga som särskilt pekas ut som personer som det ska dokumenteras om i tillämpliga fall är make/maka, registrerad partner och sambo.

Relationer
Namn Början Slut
  : Association
 Anhörig
 Genetisk släkting
  : Association
 Anhörig
 Sambo
  : Association
 Anhörig
 Registrerad partner
  : Association
 Anhörig
 Maka
  : Association
 Anhörig
 Make
  : Association
 Anhörig
 Annan person

Taggade värden
Namn Typ Värde
Socialstyrelsens termbank Text Anhörig i Socialstyrelsens termbank
person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna

Anmärkning: Observera att termerna anhörig och närstående inte används konsekvent i lagtexterna.
Motsvaras i informationsmodellen Text Annan person med attributet typ

Förekommer i
Diagram
 Annan person Diagram
NI