NI

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Hälso- och sjukvårdspersonal

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen hälso- och sjukvårdspersonal håller information om den roll som en person har som i sitt uppdrag för en hälso- och sjukvårdsorganisation utför hälso- och sjukvård.. Hälso- och sjukvårdspersonal är oftast anställd av en vårdgivare. En vårdgivare kan ha anställd hälso- och sjukvårdspersonal, och ibland, som till exempel för enskild näringsidkare, kan rollerna sammanfalla. (Observera att i Socialstyrelsens termbank avser hälso- och sjukvårdspersonal både person i singular och i plural.)

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
id 0..1 II

Angivelse av identitetsbeteckning som en person har när denne arbetar i rollen som hälso- och sjukvårdspersonal i ett visst uppdrag i en organisation inom hälso- och sjukvård. En person kan ha flera uppdrag inom en vårdgivare, till exempel arbeta som barnmorska på en vårdenhet och som sjuksköterska på en annan vårdenhet, vilket ger att personen har två identitetsbeteckningar.

befattning 1 CD_CV|ST Kod eller text för den befattning en hälso- och sjukvårdspersonal har i ett visst uppdrag i en organisation inom hälso- och sjukvård. En befattning avser ställning i en verksamhet som innebär vissa befogenheter och ett visst ansvar.
adress 0..* AD

Angivelse av utdelningsadress som en person har i sin roll som hälso- och sjukvårdspersonal i ett visst uppdrag i en organisation inom hälso- och sjukvård. Exempel är personlig besöksadress.

elektroniskAdress 0..* TEL

Angivelse av elektronisk adressinformation som en person har i sin roll som hälso- och sjukvårdspersonal i ett visst uppdrag i en organisation inom hälso- och sjukvård. Här avses även telefonnummer. Exempel är direktnummer eller personlig e-postadress.

legitimation 0..* CD_CV

Kod för den legitimation inom hälso- och sjukvård som avses.

specialistkompetens 0..* CD_CV

Kod för den specialistkompetens inom hälso-och sjukvård som avses.

Relationer
Namn Början Slut
 dokumenteras av : Association
 Beslutsstatus
 Hälso- och sjukvårdspersonal
 antar rollen : Association
 Person
 Hälso- och sjukvårdspersonal
 har uppdrag för : Association
 Hälso- och sjukvårdspersonal
 Organisation
  : Generalization
 Roll
 Hälso- och sjukvårdspersonal

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Vård- och omsorgspersonal
Koncept Text Hälso- och sjukvårdspersonal

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI