NI

Vy annan person

Klass - Förmyndare

Egenskaper
Namn Värde

Relationer
Namn Början Slut
  : Association
 Företrädare
 Förmyndare

Taggade värden
Namn Typ Värde
Socialstyrelsens termbank Text Förmyndare i Socialstyrelsens termbank
person som utövar förmynderskap


term: förmyndarskap
definition: förvaltning av omyndigs egendom samt befogenheter att företräda denne i andra angelägenheter än dem som rör dennes person
TEXT Text Annan person med attributet typ

Förekommer i
Diagram
 Annan person Diagram
NI