NI

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Annan person

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen annan person håller information om en roll som en person har som på något sätt är relaterad till patienten men som inte är patienten eller hälso- och sjukvårdspersonal. Exempel på annan person är anhörig, närstående eller företrädare. Det kan också vara en målsägande, som enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård i vissa fall ska ges möjlighet att bli underrättad till exempel när en patient som är föremål för rättspsykiatrisk vård har lämnat vårdenheten utan tillstånd. De exempel som ges här är sådana som särskilt pekas ut som personer som det ska finnas dokumentation om i tillämpliga fall.

Det finns även möjlighet att dokumentera icke identifierade eller namngivna personer i patientens omgivning genom att utelämna relationen till klassen person. Ett exempel på en anonym person kan vara en polis som framför en vårdbegäran för patientens räkning.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
typ 1 CD_CV

Kod för den typ av annan person som avses, exempelvis anhörig eller företrädare.

beskrivning 0..1 ST

Textuell beskrivning av annan persons roll. Används som komplement till attributet typ i de fall en ytterligare textuell beskrivning krävs. 

Relationer
Namn Början Slut
 antar rollen : Association
 Person
 Annan person
 kan behöva dokumenteras om : Association
 Kommunikationssätt
 Annan person
 har uppdrag för : Association
 Annan person
 Organisation
  : Generalization
 Roll
 Annan person

Taggade värden
Namn Typ Värde
Koncept Text Anhörig, Annan person, Företrädare och Närstående
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Annan person

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI