NI

Informationsmodell > Vård och omsorg

Klass - Vård- och omsorgsplan

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen vård- och omsorgsplan håller information om vård- och omsorgsplaner som beskriver planerade aktiviteter för enskild individ inom vård och omsorg, till exempel samordnad individuell plan och vårdplan inför placering.

Planen ses här som en "hållare" av uppgifter. Genom samband kopplas planen ihop med dess ingående delar som exempelvis det måltillstånd planen syftar till att uppnå och de aktiviteter som planen består av.

 

Notera att det finns exempel på en vy över plan i bilaga 5.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
beskrivning 0..1 ST

Textuell beskrivning av den plan som avses.

Relationer
Namn Början Slut
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 Vård- och omsorgsplan

Taggade värden
Namn Typ Värde
Koncept Text Vård- och omsorgsplan

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI