NI

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Begrepp - Beslut (inom hälso- och sjukvård)

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Avgörande i viss fråga inom hälso- och sjukvård. Alla aktiviteter inom hälso- och sjukvård föregås i allmänspråklig mening av någon form av beslut. De flesta av dessa beslut dokumenteras implicit genom att endast dokumentera den utförda aktiviteten eller resultatet av aktiviteten, exempelvis en blodtrycksmätning eller mätvärdet för blodtrycket. Vissa beslut behöver däremot dokumenteras explicit.

 

Exempel som särskilt pekas ut som beslut som ska dokumenteras explicit återfinns i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV, och smittskyddslagen (2004:168), SML.

 

Det kan även finnas skäl att dokumentera andra beslut explicit. Ett exempel är att dokumentera beslut om att inte tillvarata biologiskt material för donation. Det ger möjlighet att dokumentera motiveringen till beslutet.

Relationer
Namn Början Slut
 är ett : Association
 Ordination
 Beslut (inom hälso- och sjukvård)
 dokumenteras som : Association
 Beslut (inom hälso- och sjukvård)
 Uppgift i patientjournal
 är ett : Association
 Beslut (inom hälso- och sjukvård)
 Samtyckesbeslut
 är resultat av : Association
 Beslut (inom hälso- och sjukvård)
 Spärr

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Beslut (inom vård och omsorg)
Motsvaras i informationsmodellen Text Beslut med tillhörande beslutsstatus

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI