NI

Begreppsmodell > Socialtjänst

Begrepp - Beslut (inom socialtjänst)

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Avgörande i viss fråga inom socialtjänst. Alla aktiviteter inom socialtjänst föregås i allmänspråklig mening av någon form av beslut. De flesta av dessa beslut dokumenteras implicit genom att endast dokumentera den utförda aktiviteten, exempelvis att kalla brukaren till ett personligt möte.

Slutligt beslut pekas särskilt ut som beslut som ska dokumenteras explicit i tillämpliga fall. Slutligt beslut avser beslut genom vilket beslutsfattaren skiljer sig från saken. Det slutliga beslutet avgör i allmänhet sakfrågan i ett ärende, utom vid avskrivningsbeslut och avvisningsbeslut.

Relationer
Namn Början Slut
 kan avse : Association
 Åtkomstbegränsning av uppgift i personakt
 Beslut (inom socialtjänst)
 dokumenteras som : Association
 Beslut (inom socialtjänst)
 Uppgift i personakt
 är ett : Association
 Beslut (inom socialtjänst)
 Samtyckesbeslut

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Beslut (inom vård och omsorg)
Motsvaras i informationsmodellen Text Beslut med tillhörande beslutsstatus

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI