NI

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Position

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen position håller information om plats specificerat med longitud och latitud samt eventuellt altitud.

 

Det idag officiella referenssystemet för geografiska koordinater i Sverige är SWEREF 99. Internationellt är WGS 84 ett vanligt referenssystem. En positionangivelse i SWEREF 99 skiljer sig maximalt cirka 0,7 meter från en positionsangivelse angiven i WGS84. Denna skillnad brukar i de flesta fall bortses ifrån. I första hand rekommenderas användning av referenssystemet SWEREF 99 och i andra hand WGS 84.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
longitud 1 REAL

Angivelse av en plats läge i förhållande till nollmeridianen (som går genom Greenwich, London). Anges i decimalformat enligt den internationella standarden ISO 6709 med grader och decimalgrader där +/- anger östlig/västlig longitud.

latitud 1 REAL

Angivelse av en plats läge i förhållande till ekvatorn. Anges i decimalformat enligt den internationella standarden ISO 6709 med grader och decimalgrader där +/- anger nordlig/sydlig latitud.

altitud 0..1 REAL

Angivelse av en plats läge över havsytan. Anges i meter över havet enligt den internationella standarden ISO 6709 där +/- anger positiv/negativ höjd.

Relationer
Namn Början Slut
 specificerar : Association
 Plats
 Position

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI