NI

Informationsmodell > Socialtjänst

Klass - Individuell plan

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen individuell plan håller information om en plan som beskriver planerade aktiviteter för en enskild brukare relaterat till ett specifikt måltillstånd, exempelvis individuell plan enligt LSS och vårdplan inför placering.

Planen ses här som en "hållare" av uppgifter. Genom samband kopplas planen ihop med dess ingående delar som exempelvis det måltillstånd planen syftar till att uppnå och de insatser som planen består av.

 

Notera att det finns exempel på en vy över plan i bilaga 5.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
typ 0..1 CD_CV

Kod för den typ av plan som avses. Typ kan exempelvis vara samordnad individuell plan eller vårdplan inför placering.

beskrivning 0..1 ST

Textuell beskrivning av den plan som avses.

Används som komplement till attributet typ i de fall en ytterligare textuell beskrivning krävs.

Relationer
Namn Början Slut
  : Generalization
 Uppgift i personakt
 Individuell plan

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Vård- och omsorgsplan
Koncept Text Behandlingsplan enligt LVU, Genomförandeplan vid placering av barn och unga, Individuell plan inom LSS, Individuell plan (inom socialtjänst), Samordnad individuell plan och Vårdplan inför placering

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Socialtjänst Diagram
NI