NI

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Begrepp - Aktivitet (inom hälso- och sjukvård)

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Något som kan utföras av någon eller något inom hälso- och sjukvård och som är inriktat på visst resultat. Det kan till exempel röra sig om att hälso- och sjukvårdspersonal eller en medicinteknisk produkt utför något. Inom hälso- och sjukvård förekommer exempelvis följande typer av aktiviteter: utredning, behandling, planering och uppföljning. Aktiviteter kan vara exempelvis pågående, utförda eller planerade. Exempel som särskilt pekas ut som aktiviteter som det ska dokumenteras om är vidtagna åtgärder för att förhindra smittspridning och rättsmedicinsk undersökning.  

 

Insats och åtgärd används för det övergripande begrepp som beskrivningen avser – inom hela fackområdet vård och omsorg, i olika sammanhang och även i lagtexter. Det finns ingen klar skillnad i betydelse mellan insats och åtgärd i någon av lagtexterna och inte heller i allmänspråket.

Relationer
Namn Början Slut
 avser : Association
 Vårdbegäran för egen räkning
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård)
 kan avse : Association
 Remiss
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård)
 kan avse önskan om : Association
 Vårdbegäran
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård)
 är en : Association
 Utförd aktivitet
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård)
 är en : Association
 Planerad aktivitet
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård)
 används i : Association
 Resurs (inom hälso- och sjukvård)
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård)
 kan föranleda : Association
 Hälsotillstånd
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård)
 utförs på : Association
 Plats
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård)
 kan utgöra beställning av : Association
 Remiss
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård)
 dokumenteras som : Association
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård)
 Uppgift i patientjournal

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Aktivitet (inom vård och omsorg)
Motsvaras i informationsmodellen Text Aktivitet

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI