NI

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Begrepp - Samtycke

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

För tillgång till vårdinformation eller personuppgiftsbehandling inom hälso- och sjukvård krävs det ett aktivt samtycke, exempelvis skriftligen eller muntligen.

 

 

Observera att begreppet samtycke i Socialstyrelsens termbank kan komma att ses över.

 

 

Relationer
Namn Början Slut
 kan lämnas i : Association
 Samtyckesbeslut
 Samtycke

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Samtycke
Motsvaras i informationsmodellen Text Beslut med attributen kod och bifall
Socialstyrelsens termbank Text Samtycke i Socialstyrelsens termbank
frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken en person som tillfrågats om något, efter att ha fått information, godtar det frågan gäller

Anmärkning: Inom hälso- och sjukvård krävs samtycke för bl.a. tillgång till vårdinformation och för behandling av personuppgifter.

Ett samtycke
- ges av en person/patient eller av legal ställföreträdare (t.ex. vårdnadshavare för ett barn)
- gäller tillgång till specificerad vårdinformation
- gäller för en eller flera informationsmottagare.

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI