NI

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Begrepp - Vårdåtagande

Egenskaper
Namn Värde

Relationer
Namn Början Slut
 kan besluta att göra : Association
 Vårdenhet
 Vårdåtagande
 kan leda till : Association
 Vårdåtagande
 Vårdbegäran

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Saknas
Socialstyrelsens termbank Text Vårdåtagande i Socialstyrelsens termbank
beslut av mottagande vårdenhet att acceptera vårdbegäran
Motsvaras i informationsmodellen Text Saknas

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI