NI

Informationsmodell > Socialtjänst

Klass - Individanpassad process i socialtjänst

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen individanpassad process i socialtjänst håller information om den individuellt anpassade process som brukaren genomgår med syfte att identifiera och hantera problem, tillstånd och behov. Processen innefattar hela processen från aktualisering till uppföljning gentemot måltillstånd. Uppföljningen kan ske både när aktiviteterna har avslutats och kontinuerligt under pågående aktivitet.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
id 1 II

Angivelse av identitetsbeteckning för den individanpassade processen inom socialtjänst.

Relationer
Namn Början Slut
 dokumenteras inom : Association
 Uppgift i personakt
 Individanpassad process i socialtjänst
 initierar : Association
 Aktualisering
 Individanpassad process i socialtjänst

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Individanpassad process
Koncept Text Individanpassad process (inom socialtjänst)

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Socialtjänst Diagram
NI