NI

Begreppsmodell > Socialtjänst

Begrepp - Organisation (inom socialtjänst)

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Organisation som beslutar om, har ansvar för och/eller utför aktiviteter inom socialtjänst. Exempel på organisation inom socialtjänst är nämnder och enskilda verksamheter.

Relationer
Namn Början Slut
 är en : Association
 Nämnd
 Organisation (inom socialtjänst)
 är en : Association
 Statens institutionsstyrelse
 Organisation (inom socialtjänst)
 är en : Association
 Enskild verksamhet
 Organisation (inom socialtjänst)
 kan utföra : Association
 Organisation (inom socialtjänst)
 Uppdrag
 har uppdrag för : Association
 Organisation (inom socialtjänst)
 Socialtjänstpersonal
 är en : Association
 Organisation (inom socialtjänst)
 Organisation

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Organisation (inom vård och omsorg)
Motsvaras i informationsmodellen Text Organisation

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI