NI

Informationsmodell > Vård och omsorg

Klass - Vård- och omsorgsinitiering

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen vård- och omsorgsinitiering håller information om starten för den individanpassade processen genom att en vård- och omsorgstagare tar kontakt med eller blir kontaktad av hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Inom hälso- och sjukvård initieras processen genom en vårdbegäran för egen räkning eller från tredje part och inom socialtjänsten initieras processen av aktualisering.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
tidpunkt 1 TS

Angivelse av tidpunkt då en vård- eller omsorgsinitiering skedde.

Relationer
Namn Början Slut
 avser : Association
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 Vård- och omsorgsinitiering
 initierar : Association
 Vård- och omsorgsinitiering
 Individanpassad process  
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 Vård- och omsorgsinitiering

Taggade värden
Namn Typ Värde
Koncept Text Vård- och omsorgsinitiering

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI