NI

Vy annan person

Klass - Make

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Manlig part i äktenskap.

Relationer
Namn Början Slut
  : Association
 Anhörig
 Make

Taggade värden
Namn Typ Värde
Motsvaras i informationsmodellen Text Annan person med attributet typ

Förekommer i
Diagram
 Annan person Diagram
NI