NI

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Individuell plan

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen individuell plan håller information om en plan som beskriver planerade aktiviteter för en enskild patient relaterat till ett specifikt måltillstånd. Planer kan vara mer eller mindre omfattande, såsom en plan för all vård som utförs för en patient vid ett vårdtillfälle eller en plan för just rehabiliteringen för patienten under samma vårdtillfälle. En plan kan också avse patientens behandling med flera läkemedel eller plan för hur ett enskilt läkemedel ska tas vid olika administreringstillfällen. Det finns olika benämningar för planer inom hälso- och sjukvård beroende på i vilket sammanhang planen upprättas. 

I vissa fall behöver planeringen göras i samarbete med flera aktörer. Ett exempel på en plan som upprättas av aktörer inom både hälso- och sjukvård och socialtjänst är samordnad individuell plan. Benämningen vårdplan används ofta om planer som endast avser insatser från hälso- och sjukvård. 

 

Planen ses här som en "hållare" av uppgifter. Genom samband kopplas planen ihop med dess ingående delar som exempelvis det måltillstånd planen syftar till att uppnå och de insatser som planen består av.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
typ 0..1 CD_CV

Kod för den typ av plan som avses.

Relationer
Namn Början Slut
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal
 Individuell plan

Taggade värden
Namn Typ Värde
Koncept Text Individuell plan (inom hälso- och sjukvård)
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Vård- och omsorgsplan

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI