NI

Begreppsmodell > Socialtjänst

Begrepp - Anmälan

Egenskaper
Namn Värde

Relationer
Namn Början Slut
 är en : Association
 Anmälan
 Aktualisering

Taggade värden
Namn Typ Värde
Socialstyrelsens termbank Text Anmälan i Socialstyrelsens termbank
meddelande i vilket någon eller något anmäls

Anmärkning: Anmälan inom vård och omsorg görs enligt bestämmelser i lag eller förordning.
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Vård- och omsorgsinitiering
Motsvaras i informationsmodellen Text Aktualisering med attributet typ

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI