NI

Begreppsmodell > Socialtjänst

Begrepp - Personakt

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Akt som innehåller journalanteckningar och andra handlingar om en eller flera personer som är eller har varit aktuella för utredning eller insats inom socialtjänsten eller verksamhet som bedrivs med stöd av LSS.

Journalen är den del av en personakt där anteckningar av betydelse för handläggning av ett ärende samt för genomförande och uppföljning av en insats görs i kronologisk ordning.

Relationer
Namn Början Slut
 avser : Association
 Brukare
 Personakt
 dokumenteras i : Association
 Uppgift i personakt
 Personakt
 är en del av : Association
 Journal
 Personakt

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Saknas
Motsvaras i informationsmodellen Text Samtliga uppgifter i personakt för en brukare

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI