NI

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Begrepp - Kontaktorsak

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Orsak till vårdbegäran för egen räkning som patient eller företrädare för patient anger. Observera att begreppet kontaktorsak i Socialstyrelsens termbank kan komma att ses över.

Relationer
Namn Början Slut
 uttrycks i : Association
 Vårdbegäran för egen räkning
 Kontaktorsak
 uttrycks i : Association
 Kontaktorsak
 Vårdbegäran från tredje part

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Saknas
Motsvaras i informationsmodellen Text Vårdbegäran för egen räkning med attributen kontaktorsak och kontaktorsakstyp

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI