NI

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Begrepp - Observerat hälsotillstånd

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Hälsotillstånd som uppmärksammats av patient, hälso- och sjukvårdspersonal eller av till exempel en medicinteknisk produkt. Med observerat hälsotillstånd innefattas här även resultatet av bedömningar som hälso- och sjukvårdspersonal gör.

Resultatet av bedömningen av det observerade hälsotillståndet dokumenteras i form av t.ex. diagnoser, uppkomstmekanismer, funktionsnedsättningar, skador, organpåverkan, allvarlighetsgrad och klassificering av dessa. Även olika typer av mätvärden, till exempel blodtryck, längd och vikt utgör observerade hälsotillstånd.

Relationer
Namn Början Slut
 är ett : Association
 Observerat hälsotillstånd
 Hälsotillstånd
 kan bestämmas och benämnas som : Association
 Observerat hälsotillstånd
 Diagnos
 är känt med : Association
 Observerat hälsotillstånd
 Visshetsgrad

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Observerat tillstånd (inom vård och omsorg)
Motsvaras i informationsmodellen Text Observation med attributet status satt till ”observerad förekomst”, attributet värde och vid behov attributet typ

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI