NI

Begreppsmodell > Socialtjänst

Begrepp - Organisation

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Verksamhet med ansvar och befogenhet att tillvarata intressen som är gemensamma för de ingående medlemmarna eller intressenterna. Exempel på organisation är organisation inom socialtjänst, skolväsende eller polismyndighet.

Relationer
Namn Början Slut
 är en : Association
 Organisation (inom socialtjänst)
 Organisation

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Organisation
Motsvaras i informationsmodellen Text Organisation

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI