NI

Begreppsmodell > Vård och omsorg

Begrepp - Uppgift i patientjournal eller personakt

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Uppgift som dokumenteras om en vård- och omsorgstagare i en patientjournal eller i en personakt. Exempel är olika observerade tillstånd, bedömda problem eller planerade och utförda aktiviteter.

Relationer
Namn Början Slut
 avser : Association
 Vård- och omsorgstagare
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 dokumenteras som : Association
 Omgivningsfaktorer
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 dokumenteras som : Association
 Tillstånd (inom vård och omsorg)
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 dokumenteras som : Association
 Aktivitet (inom vård och omsorg)
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 dokumenteras som : Association
 Vård- och omsorgsinitiering
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 ansvarar för : Association
 Organisation (inom vård och omsorg)
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 dokumenteras som : Association
 Beslut (inom vård och omsorg)
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 dokumenteras som : Association
 Vård- och omsorgsplan
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 baseras på : Association
 Dokument (inom vård och omsorg)
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 är en : Association
 Dokument (inom vård och omsorg)
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 dokumenteras inom : Association
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 Individanpassad process (inom vård och omsorg)

Taggade värden
Namn Typ Värde
Motsvaras i informationsmodellen Text Uppgift i patientjournal eller personakt

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI