NI

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Begrepp - Vårdgivare

Egenskaper
Namn Värde

Relationer
Namn Början Slut
 är en del av : Association
 Vårdenhet
 Vårdgivare
 är en : Association
 Vårdgivare
 Organisation (inom hälso- och sjukvård)

Taggade värden
Namn Typ Värde
Socialstyrelsens termbank Text Vårdgivare i Socialstyrelsens termbank
statlig myndighet, region, kommun, annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverk-samhet
Anmärkning: En vårdgivare kan ha anställd hälso- och sjukvårdspersonal. Ibland kan rollerna sammanfalla, t.ex. för enskild näringsidkare.
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Organisation (inom vård och omsorg)
Motsvaras i informationsmodellen Text Organisation med attributet typ

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI