NI

Vy annan person

Klass - Sambo

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Person som stadigvarande bor tillsammans med en annan person i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.

Relationer
Namn Början Slut
  : Association
 Anhörig
 Sambo

Taggade värden
Namn Typ Värde
Motsvaras i informationsmodellen Text Annan person med attributet typ

Förekommer i
Diagram
 Annan person Diagram
NI