NI

Informationsmodell > Vård och omsorg

Klass - Vård- och omsorgstagare

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen vård- och omsorgstagare håller information om den roll en person har som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård (patient) och/eller som får, eller som är föremål för en utredning om att få, individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten (brukare).

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
id 0..1 II

Angivelse av identitetsbeteckning för vård- och omsorgstagare. Id är en identitetsbeteckning som används då vård- och omsorgstagaren inte kan eller bör identifieras med ett person-id.

Observera att det är obligatoriskt att ange antingen person-id på person eller id på vård- och omsorgstagare.

adress 0..* AD

Angivelse av utdelningsadress som en person har i  sin roll som vård- och omsorgstagare, exempelvis särskild kallelseadress.

elektroniskAdress 0..* TEL

Angivelse av elektronisk adressinformation som en person har i sin roll som vård- och omsorgstagare, exempelvis särskilt telefonnummer.

Relationer
Namn Början Slut
 avser : Association
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 Vård- och omsorgstagare
 antar rollen : Association
 Person
 Vård- och omsorgstagare
 avser : Association
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 Vård- och omsorgstagare
 i relation till : Association
 Vård- och omsorgstagare
 Organisation
 kan behöva dokumenteras om : Association
 Vård- och omsorgstagare
 Kommunikationssätt
  : Generalization
 Roll
 Vård- och omsorgstagare

Taggade värden
Namn Typ Värde
Koncept Text Vård- och omsorgstagare

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI