NI

Begreppsmodell > Socialtjänst

Begrepp - Aktualisering

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Aktualiseringen kan initiera en individanpassad process inom socialtjänst.

Relationer
Namn Början Slut
 avser : Association
 Brukare
 Aktualisering
 är en : Association
 Anmälan
 Aktualisering
 är en : Association
 Information på annat sätt
 Aktualisering
 är en : Association
 Ansökan om bistånd
 Aktualisering
 är en : Association
 Begäran om LSS-insats
 Aktualisering
 beskriver : Association
 Aktualisering
 Behov
  kan initiera : Association
 Aktualisering
 Individanpassad process (inom socialtjänst)
 dokumenteras som : Association
 Aktualisering
 Uppgift i personakt
 avser : Association
 Aktualisering
 Tillstånd (inom socialtjänst)

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Vård- och omsorgsinitiering
Motsvaras i informationsmodellen Text Aktualisering med attributet typ
Socialstyrelsens termbank Text Aktualisering i Socialstyrelsens termbank

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI