NI

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Begrepp - Uppgift i patientjournal

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Uppgift som dokumenteras i patientjournalen. Exempel på uppgift i patientjournal är information om patientens hälsotillstånd, planerade och utförda aktiviteter och önskade måltillstånd.

Relationer
Namn Början Slut
 dokumenteras som : Association
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård)
 Uppgift i patientjournal
 dokumenteras som : Association
 Hälsotillstånd
 Uppgift i patientjournal
 dokumenteras som : Association
 Omgivningsfaktorer
 Uppgift i patientjournal
 dokumenteras som : Association
 Vårdbegäran
 Uppgift i patientjournal
 dokumenteras som : Association
 Individuell plan (inom hälso- och sjukvård)
 Uppgift i patientjournal
 dokumenteras som : Association
 Beslut (inom hälso- och sjukvård)
 Uppgift i patientjournal
 är en : Association
 Dokument (inom hälso- och sjukvård)
 Uppgift i patientjournal
 baseras på : Association
 Dokument (inom hälso- och sjukvård)
 Uppgift i patientjournal
 dokumenteras i : Association
 Uppgift i patientjournal
 Patientjournal
 dokumenteras inom : Association
 Uppgift i patientjournal
 Individanpassad vårdprocess
 dokumenteras som : Association
 Uppgift i patientjournal
 Vårdkontakt

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Uppgift i patientjournal eller personakt
Motsvaras i informationsmodellen Text Uppgift i patientjournal

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI