NI

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Begrepp - Vårdbegäran

Egenskaper
Namn Värde

Relationer
Namn Början Slut
 är en : Association
 Remiss
 Vårdbegäran
 är en : Association
 Vårdbegäran för egen räkning
 Vårdbegäran
 är en : Association
 Vårdbegäran från tredje part
 Vårdbegäran
 kan leda till : Association
 Vårdåtagande
 Vårdbegäran
 avser : Association
 Vårdbegäran
 Patient
 kan avse önskan om : Association
 Vårdbegäran
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård)
 dokumenteras som : Association
 Vårdbegäran
 Uppgift i patientjournal

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Saknas
Socialstyrelsens termbank Text Vårdbegäran i Socialstyrelsens termbank
begäran om erhållande av hälso- och sjukvård

Anmärkning: Vårdbegäran kan göras för egen eller annans räkning. Exempel: tidsbeställning, akut öppenvårdsbesök, remiss.
Motsvaras i informationsmodellen Text Saknas

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI