NI

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Begrepp - Dokument (inom hälso- och sjukvård)

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Samling av information som behandlas och fungerar som en enhet. Observera att ett dokument inte nödvändigtvis behöver vara ett papper.

En specifik samling av information kan behöva hållas samman som en enhet och tillföras olika typer av metadata, exempelvis en signatur av en epikris (som i sig består av enskilda uppgifter), datumangivelse för utfärdandet av ett dödsintyg eller dokumentation om att en specifik samling uppgifter har lämnats ut till annan myndighet. Dokument kan innehålla explicita relationer mellan de uppgifter i patientjournal som dokumentet består av. Exempel är ett utlåtande där man vill beskriva att en aktivitet har orsak i ett tidigare observerat hälsotillstånd.

Relationer
Namn Början Slut
 är ett : Association
 Ansökan
 Dokument (inom hälso- och sjukvård)
 är ett : Association
 Anmälan
 Dokument (inom hälso- och sjukvård)
 är ett : Association
 Dokument (inom hälso- och sjukvård)
 Intyg
 är en : Association
 Dokument (inom hälso- och sjukvård)
 Uppgift i patientjournal
 baseras på : Association
 Dokument (inom hälso- och sjukvård)
 Uppgift i patientjournal

Taggade värden
Namn Typ Värde
Motsvaras i informationsmodellen Text Dokument
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Dokument (inom vård och omsorg)

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI