NI

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Uppgift i patientjournal

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen uppgift i patientjournal håller information om uppgifter som dokumenteras i patientjournalen. Exempel är uppgift om patientens hälsotillstånd, planerade och utförda aktiviteter och önskade måltillstånd.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
id 0..1 II

Angivelse av identitetsbeteckning för uppgiften.

dokumentationstidpunkt 1 TS

Angivelse av den tidpunkt vid vilken uppgiften lagrats.

Relationer
Namn Början Slut
 avser : Association
 Patient
 Uppgift i patientjournal
 avser : Association
 Samband
 Uppgift i patientjournal
 har : Association
 Deltagande
 Uppgift i patientjournal
 innehåller : Association
 Dokument
 Uppgift i patientjournal
 avser : Association
 Uppgift i patientjournal
 Vårdbegäran för egen räkning eller från tredje part
 har dokumenterad : Association
 Uppgift i patientjournal
 Deltagande
 har : Association
 Uppgift i patientjournal
 Samband
 dokumenteras inom : Association
 Uppgift i patientjournal
 Individanpassad vårdprocess
 avser : Association
 Uppgift i patientjournal
 Patient
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal
 Aktivitet
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal
 Observation
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal
 Vårdkontakt
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal
 Vårdbegäran
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal
 Individuell plan
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal
 Beslut
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal
 Dokument
  : Usage
 Tillämpad modell
 Uppgift i patientjournal

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Uppgift i patientjournal eller personakt
Koncept Text Uppgift i patientjournal

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI