NI

Vy annan person

Klass - Företrädare

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Person som är utsedd att företräda en enskild i rättsliga frågor eller i vissa fall även på annat sätt än rättsligt sörja för den enskilde. Det kan innebära att se till att den enskilde får den vård som han eller hon behöver. I vissa fall leder företrädarskapet till att den enskildes rättshandlingsförmåga kan begränsas.

Exempel på företrädare som särskilt pekas ut som personer som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är god man, förvaltare, vårdnadshavare och ombud. En förmyndare är också en typ av företrädare, men pekas inte särskilt ut som person som det ska dokumenteras om. 

Relationer
Namn Början Slut
  : Association
 Annan person
 Företrädare
  : Association
 Företrädare
 Förvaltare
  : Association
 Företrädare
 God man
  : Association
 Företrädare
 Ombud
  : Association
 Företrädare
 Förmyndare
  : Association
 Företrädare
 Vårdnadshavare

Taggade värden
Namn Typ Värde
Motsvaras i informationsmodellen Text Annan person med attributet typ

Förekommer i
Diagram
 Annan person Diagram
NI