NI

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Patient

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen patient håller information om den roll en person innehar som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
id 0..1 II

Angivelse av identitetsbeteckning för patientrollen. Denna identitet används då patienten inte kan eller bör identifieras med ett person-id (personnummer eller samordningsnummer). Identitetsbeteckningen på patient är vanligtvis ett reservnummer. En person kan ha flera instanser av klassen patient och dessa kan ha olika id.

Observera att det är obligatoriskt att ange antingen person-id på person eller id på patient.

adress 0..* AD

Angivelse av adressinformation för utdelningsadress som en person har i sin roll som patient, exempelvis en särskild kallelseadress som skiljer sig från personens folkbokföringsadress.   

elektroniskAdress 0..* TEL

Angivelse av elektronisk adressinformation som en person har i sin roll som patient. Här avses även telefonnummer. Exempel är särskilt telefonnummer till telemedicinutrustning.   

Relationer
Namn Början Slut
 antar rollen : Association
 Person
 Patient
 avser : Association
 Uppgift i patientjournal
 Patient
 kan behöva dokumenteras om : Association
 Kommunikationssätt
 Patient
 avser : Association
 Patient
 Uppgift i patientjournal
  : Generalization
 Roll
 Patient

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Vård- och omsorgstagare
Koncept Text Patient

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI