NI

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Begrepp - Resurs (inom hälso- och sjukvård)

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Något som kan tas i anspråk för eller krävs för genomförande av aktiviteter eller processer inom hälso- och sjukvård och som inte avser personer eller organisationer. Exempel är olika typer av medicintekniska produkter, hjälpmedel, läkemedel, organ och blod. Exempel som särskilt pekas ut som resurser som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är TNS-maskin, implantat och läkemedel.

Relationer
Namn Början Slut
 har : Association
 Resursegenskap
 Resurs (inom hälso- och sjukvård)
 är en : Association
 Läkemedel
 Resurs (inom hälso- och sjukvård)
 används i : Association
 Resurs (inom hälso- och sjukvård)
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård)

Taggade värden
Namn Typ Värde
Motsvaras i informationsmodellen Text Resurs, vid behov med tillhörande resursegenskap
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Resurs (inom vård och omsorg)

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI