NI

Begreppsmodell > Socialtjänst

Begrepp - Uppgift i personakt

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Uppgift som dokumenteras i personakten. Exempel är uppgift om olika bedömningar, uppfattningar av behov, mål och beslut.

Relationer
Namn Början Slut
 dokumenteras som : Association
 Aktivitet (inom socialtjänst)
 Uppgift i personakt
 dokumenteras som : Association
 Tillstånd (inom socialtjänst)
 Uppgift i personakt
 dokumenteras som : Association
 Omgivningsfaktorer
 Uppgift i personakt
 dokumenteras som : Association
 Beslut (inom socialtjänst)
 Uppgift i personakt
 dokumenteras som : Association
 Individuell plan (inom socialtjänst)
 Uppgift i personakt
 dokumenteras som : Association
 Aktualisering
 Uppgift i personakt
 baseras på : Association
 Dokument (inom socialtjänst)
 Uppgift i personakt
 är en : Association
 Dokument (inom socialtjänst)
 Uppgift i personakt
 dokumenteras i : Association
 Uppgift i personakt
 Personakt
 dokumenteras inom : Association
 Uppgift i personakt
 Individanpassad process (inom socialtjänst)

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Uppgift i patientjournal eller personakt
Motsvaras i informationsmodellen Text Uppgift i personakt

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI