NI

Begreppsmodell > Socialtjänst

Begrepp - Kommunikationssätt

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

En persons sätt att kommunicera med sin omgivning. Exempel på kommunikationssätt är talat språk, teckenspråk och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Kommunikationssätt är viktigt att hålla information om i de fall kommunikationssättet föranleder tolkbehov eller någon form av kommunikationsstöd. Exempel på när kommunikationssätt kan vara viktigt att hålla information om är när en brukare vill använda språket finska i kommunikation kring sina behov, eller när en vårdnadshavare behöver kunna kommunicera om sitt barns situation på georgiska. Ett annat exempel är en brukare som kommunicerar via bilder och röst- och talhjälpmedel. Även personer som har ett talat språk kan behöva kommunikativt stöd i vissa situationer.

En del personer med kommunikationssvårigheter har endast svårt att uttrycka sig, men vissa har också svårt att förstå vad andra säger. 

Relationer
Namn Början Slut
 kan behöva dokumenteras om : Association
 Brukare
 Kommunikationssätt
 kan behöva dokumenteras om : Association
 Annan person
 Kommunikationssätt

Taggade värden
Namn Typ Värde
Motsvaras i informationsmodellen Text Kommunikationssätt
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Kommunikationssätt

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI