NI

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Begrepp - Måltillstånd (inom hälso- och sjukvård)

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Potentiellt hälsotillstånd som en patient eller hälso- och sjukvårdspersonal önskar uppnå efter utförda aktiviteter. Exempel på måltillstånd är att patienten ska bli fri från sjukdom eller bli symtomlindrad.

Relationer
Namn Början Slut
 är ett : Association
 Måltillstånd (inom hälso- och sjukvård)
 Potentiellt hälsotillstånd
 syftar till att uppnå : Association
 Måltillstånd (inom hälso- och sjukvård)
 Individuell plan (inom hälso- och sjukvård)

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Måltillstånd (inom vård och omsorg)
Motsvaras i informationsmodellen Text Observation med attributet status satt till ”mål” samt attributet värde och vid behov attributet typ

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI