NI

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Begrepp - Diagnos

Egenskaper
Namn Värde

Relationer
Namn Början Slut
 kan bestämmas och benämnas som : Association
 Observerat hälsotillstånd
 Diagnos

Taggade värden
Namn Typ Värde
Socialstyrelsens termbank Text Diagnos i Socialstyrelsens termbank
bestämning och benämning av sjukdom, skada, störning eller förändring i kroppsfunktion
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Saknas
Motsvaras i informationsmodellen Text Observation med attributet status satt till ”känd förekomst”, attributet typ satt till ”huvuddiagnos” eller "bidiagnos" och attributet värde

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI